InstytutOpieki.eu

Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Szanowni Państwo!

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) pozostaje w permanentnym kontakcie z niemieckimi służbami granicznymi, sanitarnymi, z policją oraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wytyczne dotyczące zasad podróżowania polskich opiekunek po Niemczech oraz zasad przewożenia opiekunek po Niemczech autokarami, samochodami osobowymi oraz busami (vanami).

Wytyczne przewidują przypadki, w których opiekunka poddawana jest obligatoryjnej kwarantannie oraz przypadki, w których opiekunka jest wysyłana do Polski. Wytyczne są kontrowersyjne i ich znajomość jest podstawowa z punktu widzenia polskich firm opiekuńczych operujących na terenie Niemiec.

Izba Pracodawców Polskich (IPP) jest wiodącą organizacją zrzeszającą polskie agencje opieki delegujące opiekunów do Niemiec. Sekcja Opieki IPP działająca jako Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wspierają agencje opieki od 2005 r. Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Izba Pracodawców Polskich informuje polskich pracodawców delegujących o obowiązujących przepisach prawa w UE. W każdym tygodniu odbywa się kilka bezpłatnych spotkań dla firm polskich delegujących opiekunów do Niemiec.  

Już w najbliższy wtorek odbywa się Konferencja Online „Delegowanie opiekunów do Niemiec w czasie epidemii COVID-19” /C-001/

Wtorek, 31.03.2020; 10.00-11.30

Program Konferencji Online: 

Delegowanie opiekunów do Niemiec w czasie epidemii COVID-19 /C-001/

Cześć I: Praktyczne aspekty związane delegowaniem opiekunów w czasie epidemii i związane z działalnością firm delegujących

 • Przekraczanie granic
 • Kwarantanna
 • Przemieszczanie się po Polsce
 • Przemieszczanie się po Niemczech
 • Transport zbiorowy
 • Restrykcje sanitarne
 • Logistyka delegowania w czasie epidemii

Część II: ochrona interesów finansowych firmy delegującej opiekunów do Niemiec

 • Skuteczna dokumentacja
 • Jak uniknąć eskalacji roszczeń?
 • Jak w krótkim czasie zmniejszyć radykalnie koszty działalności firmy?

Część III: ochrona interesów finansowych opiekunów delegowanych do Niemiec

 • Choroba, opieka nad bliskimi, kwarantanna – uprawnienia opiekunów od ZUS
 • Inne ważne dla opiekunów aspekty

Część IV: Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Część V: Optymalny kosztowo system delegowania na czas epidemii

 • Dlaczego system składki skumulowanej przez organizacje agencji opieki i inne inicjatywy jest drogi, nieelastyczny i doprowadza firmy opiekuńcze do upadku?
 • Prezentacja optymalnego kosztowo i prostego oraz taniego i legalnego w stosowaniu modelu działania

W 2020 roku poziom płac opiekunek delegowanych ponownie poszybuje w górę. Szacuje się, że wzrost realnych wynagrodzeń netto przekroczy 15%. Opiekunki delegowane do Niemiec oczekują od agencji opieki coraz wyższych wynagrodzeń netto.

Z badań prowadzonych od wielu lat przez Izbę Pracodawców Polskich - na podstawie ankiet wypełnianych przez osoby delegowane - wynika jednoznacznie, że w drugiej dekadzie XXI wieku nastąpiła zmiana percepcji stosunków zatrudnienia przez samych zatrudnionych. Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku kwestie zabezpieczenia społecznego i pewność trwałości stosunku pracy grały ogromną, jeśli nie decydującą rolę wśród zatrudnionych. Dzisiaj podstawowym kryterium, którym kierują się pracownicy przy wyborze pracodawcy, jest wysokość poborów netto.

Kilka dni temu ogłoszony został ostateczny projekt niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Wchodzi ona w życie w lipcu 2020 r.

Przewiduje ona m.in.:

 1. Ograniczenie delegowania opiekunki do 12 miesięcy
 2. Mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy
 3. Mechanizmy zliczania okresów delegowania opiekunek
 4. 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania
 5. Autonomiczną niemiecką definicję prac „tego samego rodzaju” wykonywanych „w tym samym miejscu”: opieka będzie dyskryminowana od lipca 2020 r.
 6. Zakaz zastępstwa i rotacji opiekunek
 7. Nowe wymogi dotyczące naliczania płac i dokumentacji płacowej 

W 2020 roku poziom płac opiekunek delegowanych ponownie poszybuje w górę. Szacuje się, że wzrost realnych wynagrodzeń netto przekroczy 15%. Opiekunki delegowane do Niemiec oczekują od agencji opieki coraz wyższych wynagrodzeń netto.

Z badań prowadzonych od wielu lat przez Izbę Pracodawców Polskich - na podstawie ankiet wypełnianych przez osoby delegowane - wynika jednoznacznie, że w drugiej dekadzie XXI wieku nastąpiła zmiana percepcji stosunków zatrudnienia przez samych zatrudnionych. Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku kwestie zabezpieczenia społecznego i pewność trwałości stosunku pracy grały ogromną, jeśli nie decydującą rolę wśród zatrudnionych. Dzisiaj podstawowym kryterium, którym kierują się pracownicy przy wyborze pracodawcy, jest wysokość poborów netto.

Nowe przepisy o A1 spowodują, że konieczna jest pilna korekta dokumentacji i trybu delegowania opiekunek za granicę.  

W ostatnich tygodniach ogłoszony został projekt nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec. Przewiduje on m.in.

 • ograniczenie delegowania do 12 miesięcy,
 • rozszerzenie zakresu stosowania niemieckich przepisów prawa pracy przez polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec,
 • podwyższenie uposażeń pracowników delegowanych,
 • nowe formalności dla firm delegujących,
 • ograniczenie delegowania stacjonarnego pod jeden adres,
 • zaostrzenie zasad dot. zastępstwa opiekunek,
 • zakaz delegowania przez firmy polskie nie prowadzące na terenie Polski znaczącej działalności,
 • zakaz delegowania do Niemiec opiekunek, które zazwyczaj nie świadczą pracy w Polsce.

Niedawno ogłoszony został projekt nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec.

Nowe przepisy o delegowaniu opiekunek do Niemiec przewidują, że od 2020 r. praktykowany przez niektóre firmy delegujące opiekunki do Niemiec system tzw. składki skumulowanej jest nielegalny.

W ostatnich tygodniach ogłoszony został projekt nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec. Przewiduje on m.in.

 • ograniczenie delegowania do 12 miesięcy,
 • rozszerzenie zakresu stosowania niemieckich przepisów prawa pracy przez polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec,
 • podwyższenie uposażeń pracowników delegowanych,
 • nowe formalności dla firm delegujących,
 • ograniczenie delegowania stacjonarnego pod jeden adres,
 • zaostrzenie zasad dot. zastępstwa opiekunek,
 • zakaz delegowania przez firmy polskie nie prowadzące na terenie Polski znaczącej działalności,
 • zakaz delegowania do Niemiec opiekunek, które zazwyczaj nie świadczą pracy w Polsce.

Kancelaria Brighton&Wood przekazała Portalowi Delegowanie.pl najnowszy projekt niemieckich przepisów implementujących nową dyrektywę o delegowaniu. Wejdą one w życie w lecie 2020 r.

Izba Pracodawców Polskich przekazała nam obszerny raport ze spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej n/t prac nad nowymi przepisami o A1.

W dniu wczorajszym informowaliśmy o niekorzystnej opinii Rzecznika Generalnego w tym zakresie. 

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie już 23.01.2020 r. Praktycy z Kancelarii Brighton&Wood przekażą firmom opiekuńczym informacje z pierwszej ręki n/t nowelizacji przepisów o delegowaniu.

Od 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.

W/w temat zostanie omówiony na jednym z najbliższych bezpłatnych seminariów online dla firm delegujących: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Jest on też dostępny w ramach bezpłatnej publikacji dla firm: www.delegowanie.pl/2020 i będzie omówiony na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Krakowie, która odbędzie się 23.01.2020 r.: http://optymalnezatrudnienie.pl/seminaria

W grudniu 2019 roku niemiecki rząd ograniczył możliwość uzyskania minimalnej emerytury niemieckiej. W przyszłości dopiero po opłaceniu składek przez 35 lat będzie można ubiegać się o takie świadczenie – pod warunkiem, że na starość będzie się mieszkało w Niemczech.

W ten sposób niemiecki rząd chce pozbawić polskie opiekunki i polskich pracowników delegowanych świadczeń emerytalnych.

Jedyną legalną i korzystną dla opiekunek opcją zatrudnienia w Niemczech jest opcja delegowania przez polskie agencje opieki.

Strony

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP