InstytutOpieki.eu

Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Szanowni Państwo!
W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

Szanowni Państwo!

ZUS w ostatnich tygodniach coraz częściej kwestionuje sposób ustalania podstawy wymiaru składek w branży opieki.

Ostatnio na przykład, jeden z oddziałów ZUS jednoznacznie stwierdził, że nie mowy o zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku odprowadzania składek od diet z tytułu podróży służbowej.

Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach sądy powszechne na masową skalę przyznają rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który:

restrykcyjnie rozumie obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce na miesiąc przed delegowaniem (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”),
rozszerzająco traktuje zasadę pracy marginalnej (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
stwierdza „pozorność” w firmach, w których zleceniobiorcy wykonują zadania w Polsce w zakresie promocji, rekrutacji i szkoleń (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
restrykcyjnie traktuje zasadę 25% działalności krajowej (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”)
i w konsekwencji odmawia poświadczenia formularzy A1, a wydane formularze A1 wycofuje z mocą wsteczną.

Szanowni Państwo!

W poniedziałek, dn. 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników: http://www.ipp.org.pl/kompromis

Dyrektywa oznacza dla wielu firm konieczność zakończenia działalności związanej z delegowaniem pracowników.

Dla większości firm obecnie delegujących oznacza ona konieczność poważnego przedefiniowania i przebudowania modeli delegowania pracowników.

Szanowni Państwo!

Ciemne chmury gromadzą się nad branżą opiekuńczą:

1)Niemieckie urzędy celne (FKS ZOLL) kwestionują w ostatnim czasie stosowane przez firmy delegujące opiekunki poszczególne modele delegowania.

2)Niemieckie urzędy skarbowe kontestują model podatkowy stosowany przez wiele firm delegujących opiekunki do Niemiec.

Szanowni Państwo!

Jak donoszą media, ZUS coraz częściej kwestionuje wykonywanie na terenie kraju przez opiekunki delegowane do Niemiec zadań w zakresie szkoleń i rekrutacji oraz promocji.

Skutkiem nieprawidłowej dokumentacji i praktyki są:

1)       Niepoświadczanie formularzy A1,

2)       Anulowanie wydanych wcześniej formularzy A1,

3)       Przypis, z mocą wsteczną, składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 3713 PLN za każdy osobomiesiąc.

Strony

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP