Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Jesteś tutaj

O nas

Instytut Opieki jest placówką naukowo-badawczą powołaną uchwałą zarządu Izby Pracodawców Polskich z dnia 4.01.2007r.

Instytut Opieki działa w ramach Izby Pracodawców Polskich – Związku Pracodawców i jest finansowany w całości z środków Izby Pracodawców Polskich.

Do najważniejszych zadań Instytutu należy

 1. propagowanie nowoczesnych metod opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia,
   
 2. tworzenie i promowanie najwyższych standardów opieki, w tym w szczególności opieki domowej – jako najbardziej naturalnego i humanitarnego modelu opieki,
   
 3. prowadzenie szkoleń dla podmiotów świadczących usługi opieki i dla personelu podejmującego zatrudnienie w branży opieki,
   
 4. prowadzenie wszechstronnego portalu poświęconego opiece,
   
 5. certyfikacja firm świadczących usługi opieki,
   
 6. certyfikacja personelu podejmującego zatrudnienie w branży opieki.

 

 

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP