InstytutOpieki.eu

Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Dlaczego delegowanie opiekunek do Niemiec w oparciu o system tzw. „składki skumulowanej” będzie zagrożone sankcją 500.000 euro? 

Od 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.

W związku z ogromnym wzrostem przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2020 – stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorców delegowanych za granicę – radykalnie wzrosną od 2020 r. koszty delegowania opiekunek do Niemiec w systemie tzw. składki skumulowanej.

Jednocześnie firmy delegujące w tym systemie będą dla opiekunek mniej atrakcyjnymi zleceniodawcami – nie będą w stanie zapewnić im satysfakcjonujących wynagrodzeń netto oczekiwanych przez opiekunki. 

Od 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.

W/w temat zostanie omówiony na jednym z najbliższych bezpłatnych seminariów online dla firm delegujących: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Jest on też dostępny w ramach bezpłatnej publikacji dla firm: www.delegowanie.pl/2020 i będzie omówiony na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Krakowie, która odbędzie się 23.01.2020 r.: http://optymalnezatrudnienie.pl/seminaria

W związku z ogromnym wzrostem przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2020 – stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorców delegowanych za granicę – radykalnie wzrosną od 2020 r. koszty delegowania opiekunek do Niemiec w systemie tzw. składki skumulowanej.

Jednocześnie firmy delegujące w tym systemie będą dla opiekunek mniej atrakcyjnymi zleceniodawcami – nie będą w stanie zapewnić im satysfakcjonujących wynagrodzeń netto oczekiwanych przez opiekunki.

 

W grudniu 2019 roku niemiecki rząd ograniczył możliwość uzyskania minimalnej emerytury niemieckiej. W przyszłości dopiero po opłaceniu składek przez 35 lat będzie można ubiegać się o takie świadczenie – pod warunkiem, że na starość będzie się mieszkało w Niemczech.

W ten sposób niemiecki rząd chce pozbawić polskie opiekunki i polskich pracowników delegowanych świadczeń emerytalnych.

 

Jedyną legalną i korzystną dla opiekunek opcją zatrudnienia w Niemczech jest opcja delegowania przez polskie agencje opieki.

 

Z badań prowadzonych przez Instytut Opieki wynika, że tendencja wzrostu oczekiwań finansowych opiekunek delegowanych do Niemiec będzie się utrzymywała. Przewidywany wzrost wynagrodzeń netto zapewnianych opiekunkom wyniesie w 2020 roku od 12-15%.

 

Jedyny w pełni legalny system delegowania do Niemiec to system oparty o umowę zlecenia z polską agencją opieki. System taki zapewnia opiekunce wysokie wynagrodzenie netto, a firmie satysfakcjonujący poziom zysków przy zachowaniu legalności i delegowania w oparciu o formularze A1.

 

Niedawno ogłoszony został projekt nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec.

Nowe przepisy o delegowaniu opiekunek do Niemiec przewidują, że od 2020 r. praktykowany przez niektóre firmy delegujące opiekunki do Niemiec system tzw. składki skumulowanej jest nielegalny.

W ostatnich tygodniach ogłoszony został projekt nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec. Przewiduje on m.in.

Strony

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP