BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

Cudzoziemcy w zarządach polskich spółek - nowe obowiązki ubezpieczeniowe od 1.01.2022r.

W tzw. Polskim Ładzie czyli ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis przewidujący objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie…

wynagrodzenie opiekunki delegowanej do Niemiec za okresy dyżurowania (gotowość do pracy na żądanie podopiecznego)

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „…

Czas pracy opiekunki zamieszkującej w domu podopiecznego w Niemczech

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „…

Rechtsprechung polnischer Gerichte: entsandte Betreuungskräfte unterliegen keinem Arbeitsrechtsschutz

Die Kanzlei Brighton&Wood übermittelte dem Pflegeinstitut die neueste Rechtsprechung polnischer Gerichte zum Thema „Entsendung von polnischen Betreuungskräften nach Deutschland“. Nach dieser Rechtsprechung schließt die seit 2011 von vielen Unternehmen angewandte…

Zbiorcze rozliczenie delegacji - interpretacja podatkowa

W jednej ze swoich interpretacji fiskus wypowiedział się, czy możliwe jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodów tzw. zbiorczego polecenia oraz rozliczenia podróży służbowej. Interpretacja wydana była w takim stanie faktycznym: Spółka z o.o. świadcząca usługi budowlano-…

Pozwy o ustalenie stosunku pracy w branży opieki

Coraz częściej firmy z branży opieki zgłaszają, że zleceniobiorcy zatrudnieni jako opiekunki/owie osób starszych grożą pozwami o ustalenie stosunku pracy. Główną motywacją jest wyrok niemieckiego sądu pracy z 24.06.2021r., który zapadł w sprawie bułgarskiej opiekunki…

Wyrok niemieckiego sądu w sprawie czasu pracy bułgarskiej opiekunki NIE ZMIENI rynku usług opieki

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „…

Inwestor kupi spółki delegujące opiekunki do Niemiec

Jedna z wiodących firm na rynku opieki, obsługiwana od wielu lat na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood, w ramach realizacji strategii dynamicznego rozwoju, poszukuje firm delegujących opiekunki do Niemiec, których właściciele byliby gotowi sprzedać spółkę-biznes.  Spółka…

Przeliczenie na PLN diet wypłaconych w walucie obcej w celu ujęcia ich w kosztach - stanowisko MF

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost zasad przeliczania na złote kwot wydatków poniesionych w walucie obcej w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników czy zleceniobiorców. To oznacza, że w takim przypadku należy stosować…

Prowadzenie znaczącej działalności przez APT dla celów A1 (art. 12.1 rozporządzenia 883/2004) - ważny wyrok TSUE

TSUE stwierdził w swoim wyroku iż, „artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 należy interpretować w ten sposób, że agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą…