ZUS egzekwuje zaległe składki od polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec: Konferencja dla praktyków w Krakowie 16.02.2023

ZUS egzekwuje zaległe składki od polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec: Konferencja dla praktyków w Krakowie 16.02.2023

Polskie firmy delegujące opiekunów do Niemiec sięgają bardzo często po różne modele „optymalizacyjne”. Na pierwszy rzut oka pozwalają one zaoszczędzić na składkach. Po kilku miesiącach lub latach delegowania okazuje się jednak, że model taki nie jest prawidłowy, a spółkę oraz jej członków zarządu spotykają nieprzyjemne konsekwencje: przypis składek, odsetki za zwłokę, opłata dodatkowa.

W ekstremalnych przypadkach przypis składek w firmie delegującej przez cały rok 100 opiekunów do Niemiec może wyglądać w taki oto sposób:

   4 302 868,80 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów

      709 973,35 zł

odsetki za jeden rok zwłoki

   5 012 842,15 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów z odsetkami za jeden rok

   9 315 710,95 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów z odsetkami za jeden rok i z opłatą dodatkową

 

Opłatę dodatkową może naliczyć ZUS na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, że w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Opłatę wymierza się w drodze decyzji – uznania administracyjnego.

Do Kancelarii Brighton&Wood oraz do ELYSIUM – Kadry i Płace dla firm delegujących zgłasza się coraz więcej firm stosujących system tzw. składki skumulowanej. Narzekają one na spadającą rentowność delegowania, niemożność sprostania eskalującym żądaniom płacowym opiekunów i na frustrację partnerów niemieckich. W ostatnim czasie konfrontowane są z aktywnością ZUS ukierunkowaną na przypisanie zaległych składek z tytułu stosowania takiego modelu.

W tym systemie polskie firmy opiekuńcze obiecują swoim opiekunom odprowadzanie składek w Polsce od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku 6 935 zł - wzrost z poziomu 5 922 zł obowiązującego w 2022 r.), ale w praktyce oskładkowują umowy zlecenia … raz na wiele miesięcy, kumulując ekstremalnie niskie wynagrodzenia, a resztę należności wypłacając jako różne zaliczki, należności i inne, zdaniem firm, nieobjęte obowiązkiem w zakresie składek, należności.  

O procederze stosowanym przez wiele firm skupionych wokół różnych stowarzyszeń agencji i opieki domowej, sekcji i inicjatyw naukowo-biznesowych, finansowanych także z pieniędzy unijnych, opiekun dowiaduje się po wielu miesiącach, a najczęściej przy rocznym rozliczeniu podatkowym, albo w momencie, gdy chce wystąpić o kredyt lub uzyskać emeryturę, rentę albo inne świadczenie. Wtedy okazuje się, że opiekun padł ofiarą nielegalnej praktyki.

Firmy stosujące taki proceder tracą w ostatnich miesiącach opiekunów, a rosnące koszty stosowania tego systemu powodują, że marżowość spada i firmy też nie są podnosić opiekunom wynagrodzeń. 

Aktywność ZUS zagraża egzystencji firm. Opiekunowie coraz częściej donoszą do ZUS i domagają się weryfikacji poprawności naliczania składek przez agencje opieki za ostatnie pięć lat.

Na najbliższej konferencji dla praktyków w Krakowie w dniu 16.02.2023 r. omówione zostaną możliwości w zakresie zmiany systemu delegowania na poprawny, zyskowny i zapewniający opiekunom wysokie wynagrodzenia netto.

Po konferencji odbywają się spotkania indywidualne B2B między polskimi agencjami opieki i niemieckimi pośrednikami.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech:

Biura Brighton&Wood i ELYSIUM: www.BrightonWood.com/biura | www.Elysium-Europe.eu/biura

Niemiecka branża opieki to żyła złota dla polskich agencji opieki, ale także liczne miny, mielizny i ryzyka związane z zamierzonym lub niezamierzonym łamaniem przepisów.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w 2023 r. Konferencję dla Praktyków poświęconą legalnemu delegowaniu opiekunów do Niemiec.

Konferencję poprowadzi osobiście „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Uczestnicy dowiedzą się, co jest warunkiem koniecznym zbudowania lidera rynku opieki. Dowiedzą się też, dlaczego wielkie firmy opiekuńcze tracą swoją rolę lidera, albo wręcz stają się „firmami w kryzysie”. Tomasz Major wie, o czym mówi: w ostatnich kilkunastu latach z jego pomocą, bazując na jego modelach delegowania, dokumentacji i strategiach przynajmniej dwóch przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

„Legalnie – nielegalnie: delegowanie i zatrudnienie w branży opieki w Niemczech – w jaki sposób skutecznie prowadzić biznes, zarabiać nieprzeciętnie i zbudować imponującą firmę, a następnie ją … sprzedać.”

Konferencja dla Praktyków

16 luty 2023 r. 11.00 – 14.00. Get together/lunch 14.00 – 16.00. Sala Konferencyjna Brighton&Wood - Kraków, Hotel Conrad****, ul. Josepha Conrada 29

Prawo | podatki | A1 | optymalizacja kosztów | kontrole | dokumentacja

Reforma niemieckiego systemu opieki | norma DIN SPEC 33454

Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania  | kalkulacje | modele porównawcze

Kształcenie opiekunów zgodne z normą DIN SPEC 33454 i z SGB XI

Cudzoziemcy z innych krajów UE i spoza UE

Fenomen nielegalnego zatrudnienia opiekunów w Niemczech

 • Nielegalne zatrudnienie u rodzin – nielegalne delegowanie przez polskie spółki w modelu składki skumulowanej – patologia samozatrudnienia – opiekunowie jako franczyzobiorcy – zatrudnienie bez ubezpieczenia socjalnego i bez ochrony na wypadek choroby oraz wypadku – patologiczne i zakazane modele (mini-job, midi-job)
 • Nielegalne zatrudnienie i delegowanie obywateli krajów trzecich (human traffic w opiece domowej, zatrudnienie i delegowanie na czarno, zaniżanie wynagrodzeń, nieodprowadzanie składek i podatku od wynagrodzeń)
 • Nielegalne zatrudnienie w Niemczech w branży opieki: liczby
 • Nielegalne zatrudnienie w branży opieki: wiodący wkład niemieckich pośredników, ich stowarzyszeń oraz niektórych organizacji dobroczynnych w rozwój szarej strefy
 • Silne lobby w Berlinie: więcej pracy na czarno, więcej pracy nierejestrowanej, bezlitosny wyzysk opiekunek

Legalne zatrudnienie i legalne delegowanie

 • Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania opiekunów do Niemiec
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Ryzyka
 • Analizy porównawcze
 • Który model jest prostszy? Który bardziej opłacalny? Który model da się skalować?
 • Uwagi z dwudziestoletniej praktyki obsługi polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec przez Kancelarię Brighton&Wood

Formularze A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec a obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych w Niemczech

Legalne delegowanie do Niemiec

 • Umowy i dokumentacja
 • Zdolność do delegowania
 • A1, delegowanie z formularzem A1, delegowanie bez formularza A1
 • Wyłudzanie w ZUS formularzy A1, anulowanie A1 przez właściwe urzędy i konsekwencje dla firm delegujących
 • Podatek od wynagrodzeń
 • Opodatkowanie agencji opieki
 • Kalkulacja składek na ubezpieczenia społeczne
 • Poprawna lista płac, poprawne wyliczenie składek i podatku od wynagrodzeń
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Optymalne modele delegowania opiekunów do Niemiec

Minimalne wynagrodzenie – czas pracy – dyżury – czas wolny

 • Ogólna płaca minimalna – wynagrodzenie minimalne w opiece
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Najnowsze orzecznictwo Federalnego Sądu Pracy oraz Krajowego Sądu Pracy w sprawie czasu pracy, dyżurów oraz okresów wypoczynku opiekunki delegowanej do Niemiec
 • Fala pozwów przeciwko niemieckim pośrednikom i polskim firmom

Delegowanie opiekunów do niemieckich domów opieki – zakładanie i prowadzenie domów opieki w Polsce

Delegowanie do Niemiec opiekunów z innych krajów UE (Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa etc.) przez polskie firmy

Delegowanie do Niemiec opiekunów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Bośnia etc.) przez polskie firmy

Kształcenie opiekunów zgodne z normami DIN i zgodnie z SGB XI

Systemy franczyzowe i inne „twarde” systemy „partnerskie” – jak z nich wyjść, jak wypowiedzieć umowę wielkiej korporacji?

 • Zalety prowadzenia własnej agencji opieki
 • Minusy systemów franczyzowych; jak franczyzobiorca/partner i jego cały dorobek biznesowy sprzedawany jest nieznanemu inwestorowi z branży finansowej
 • Dlaczego duże systemy franczyzowe i „partnerskie” ulegają erozji i nie mają przyszłości?
 • Wypowiadanie umów franczyzowych
 • Przejmowanie klientów a ochrona przewidziana w umowach franczyzowych oraz w przepisach prawa
 • Zakładanie niezależnych firm pośredniczących, zagranicznych agencji opieki i nabywanie udziałów w firmach z branży opieki

Zakładanie polskiej agencji opieki

Nabywanie/sprzedaż agencji opieki w Polsce

DIN SPEC 33454: powrót do średniowiecza, czyli: jak niemieccy pośrednicy strzelili sobie w kolano

 • Staroświecki model: dlaczego niemieccy pośrednicy mają coraz większy problem ze znalezieniem polskich partnerów
 • DIN dla niemieckich pośredników: marnotrawstwo kosztów i czasu na nic nie warte kwity i … brak korzyści dla opiekunów i podopiecznych
 • DIN dla polskich agencji opieki: krytyczna opinia Niemieckiego Instytutu ds. Norm (Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN))

Delegowanie w 2023 r.

 • Zmiany w prawie o delegowaniu
 • Wzrost kosztów delegowania
 • Dyskusje n/t reformy systemu opieki domowej w Niemczech

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja

W spotkaniu wezmą udział polskie agencje opieki i niemieckie firmy pośredniczące w pozyskiwaniu zleceń.

Po spotkaniu Tomasz Major zaprasza wszystkich uczestników na lunch, który będzie okazją do dyskusji i do nawiązania kontaktów biznesowych.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 50 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

W związku z ogromnym rozwojem firm z branży opieki uprzejmie informujemy, że od 2022 r. działa jedno okienko dla wszystkich firm delegujących opiekunów do Niemiec:

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia.

Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

prawo i podatki | księgowość | kadry | płace

optymalizacja | A1 | cudzoziemcy z UE i z krajów trzecich | DIN SPEC 33454 | kontrole ZUS, PIP, ZOLL

Berlin | Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

 • Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors - Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje
 • ELYSIUM | kadry | płace | księgowość - Warszawa | Kraków | Opole
 • GlobalEmployment | 24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler | Berlin 

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia. Obejmuje ono m.in.:

Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja dla opiekunów delego­wanych do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja kontraktowa dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja Płacowa

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Norma DIN SPEC 33454

 • Konsultacje w zakresie wymogów normy DIN SPEC 33454,
 • Dokumenty Modelowe przewidziane w normie DIN SPEC 33454,
 • Konsultacje w zakresie prawidłowości prowadzenia biznesu zgodnie z normą DIN SPEC 33454 – dla pośredników niemieckich i dla polskich agencji opieki,
 • Konsultacje w zakresie relacji z podopiecznymi, opiekunkami i pośrednikami niemieckimi zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Umowy, kontrakty i inne dokumenty prawne zgodne z normą DIN SPEC 33454
 • Dokumenty branżowe zgodne z normą DIN SPEC 33454 (32 procedury i dokumenty branżowe)
 • Weryfikacja zgodności dokumentów z normą DIN SPEC 33454
 • Dostosowanie dokumentacji używanej przez firmę świadczącą usługi opieki w Niemczech i delegującą opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych i A1 – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie czasu pracy, przerw, minimalnego wynagrodzenia i innych zagadnień z zakresu ochrony prawnej opiekunki – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja charakteru działalności (delegowanie-delegacja, umowa o pracę-umowa zlecenia-samozatrudnieni, usługa-użyczenie pracowników, etc.) – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Procedury i dokumentacja branżowa dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec: 32 procedury i komplet dokumentacji zgodnej z z normą DIN SPEC 33454

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Sprawy procesowe z ZUS oraz z opiekunami i kontrahentami

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Audyt w zakresie prawidło­wości i optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa prawna dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa kadrowo-płacowa w zakresie delegowania opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

System naliczania płac dedykowany dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje kadrowe dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Konsultacje Płacowe ELYSIUM dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1 dla opiekunów kierowanych do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Niemczech

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Opiniowanie dokumentów i korespondencji od niemieckich instytucji

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i niemieckich w postępowaniach kontrolnych w Polsce i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa kadrowo-płacowa w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje dla niemieckich pośredników w zakresie

 • Modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • legalnego delegowania z Polski
 • zakładania agencji opieki w Polsce
 • kalkulacji różnych modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • normy DIN SPEC 33454
 • zakładania domów opieki w Polsce
 • współpracy z polskimi agencjami opieki
 • J.V. z polskimi partnerami
 • M&A w branży opieki / zakup polskich spółek delegujących opiekunów

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Audyty polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

Stały nadzór nad działalnością polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Obsługa w języku polskim i niemieckim.

Jeden wspólny punkt kontaktowy (wypełnij formularz, z zadzwonimy do Ciebie): www.InstytutOpieki.eu/kontakt

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej. Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Na profilu Facebook Delegowanie.pl | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania w Europie. 

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja