ZUS dokonuje przypisu składek od polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec: Konferencja dla praktyków w Krakowie 5.10.2023

ZUS dokonuje przypisu składek od polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec: Konferencja dla praktyków w Krakowie 5.10.2023

Polskie firmy delegujące opiekunów do Niemiec sięgają bardzo często po różne modele „optymalizacyjne”. Na pierwszy rzut oka pozwalają one zaoszczędzić na składkach. Po kilku miesiącach lub latach delegowania okazuje się jednak, że model taki nie jest prawidłowy, a spółkę oraz jej członków zarządu spotykają nieprzyjemne konsekwencje: przypis składek, odsetki za zwłokę, opłata dodatkowa.

W ekstremalnych przypadkach przypis składek w firmie delegującej przez cały rok 100 opiekunów do Niemiec może wyglądać w taki oto sposób:

   4 302 868,80 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów

      709 973,35 zł

odsetki za jeden rok zwłoki

   5 012 842,15 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów z odsetkami za jeden rok

   9 315 710,95 zł

zaległe składki za jeden rok delegowania 100 opiekunów z odsetkami za jeden rok i z opłatą dodatkową

 

Opłatę dodatkową może naliczyć ZUS na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, że w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Opłatę wymierza się w drodze decyzji – uznania administracyjnego.

Do Kancelarii Brighton&Wood oraz do ELYSIUM – Kadry i Płace dla firm delegujących zgłasza się coraz więcej firm stosujących system tzw. składki skumulowanej. Narzekają one na spadającą rentowność delegowania, niemożność sprostania eskalującym żądaniom płacowym opiekunów i na frustrację partnerów niemieckich. W ostatnim czasie konfrontowane są z aktywnością ZUS ukierunkowaną na przypisanie zaległych składek z tytułu stosowania takiego modelu.

W tym systemie polskie firmy opiekuńcze obiecują swoim opiekunom odprowadzanie składek w Polsce od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku 6 935 zł - wzrost z poziomu 5 922 zł obowiązującego w 2022 r.), ale w praktyce oskładkowują umowy zlecenia … raz na wiele miesięcy, kumulując ekstremalnie niskie wynagrodzenia, a resztę należności wypłacając jako różne zaliczki, należności i inne, zdaniem firm, nieobjęte obowiązkiem w zakresie składek, należności.  

O procederze stosowanym przez wiele firm skupionych wokół różnych stowarzyszeń agencji i opieki domowej, sekcji i inicjatyw naukowo-biznesowych, finansowanych także z pieniędzy unijnych, opiekun dowiaduje się po wielu miesiącach, a najczęściej przy rocznym rozliczeniu podatkowym, albo w momencie, gdy chce wystąpić o kredyt lub uzyskać emeryturę, rentę albo inne świadczenie. Wtedy okazuje się, że opiekun padł ofiarą nielegalnej praktyki.

Firmy stosujące taki proceder tracą w ostatnich miesiącach opiekunów, a rosnące koszty stosowania tego systemu powodują, że marżowość spada i firmy też nie są podnosić opiekunom wynagrodzeń. 

Aktywność ZUS zagraża egzystencji firm. Opiekunowie coraz częściej donoszą do ZUS i domagają się weryfikacji poprawności naliczania składek przez agencje opieki za ostatnie pięć lat.

Na najbliższej konferencji dla praktyków w Krakowie w dniu 5.10.2023 r. omówione zostaną możliwości w zakresie zmiany systemu delegowania na poprawny, zyskowny i zapewniający opiekunom wysokie wynagrodzenia netto.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech:

Biura Brighton&Wood i ELYSIUM: www.BrightonWood.com/biura | www.Elysium-Europe.eu/biura

Niemiecka branża opieki to żyła złota dla polskich agencji opieki, ale także liczne miny, mielizny i ryzyka związane z zamierzonym lub niezamierzonym łamaniem przepisów.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą po wakacjach Konferencję dla Praktyków poświęconą legalnemu delegowaniu opiekunów do Niemiec.

Legalne i zyskowne delegowanie opiekunów do Niemiec 2023/2024

Prowadzący:

Tomasz Major

Prezydent Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie (www.VerbandPflege.eu)

Partner-Założyciel Kancelarii Brighton&Wood | Warszawa, Kraków, Opole, Lotnisko Radzieje, Berlin, Nicea 
(www.BrightonWood.com)

Autor ponad 250 publikacji n/t delegowania personelu z Europy Środkowo-Wschodniej za granicę

Patronem merytorycznym Konferencji jest Kancelaria Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Kadry, płace, księgowość, A1 dla firm delegujących

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatne poradniki n/t legalnego delegowania opiekunów do Niemiec:

 • Poradnik dot. zabezpieczenia społecznego opiekunów delegowanych do Niemiec 2023/2024. Część I: Zasady uzyskiwania formularzy A1
 • Poradnik dot. zabezpieczenia społecznego opiekunów delegowanych do Niemiec 2023/2024. Część II: Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Każdy uczestnik konferencji otrzymuje także zniżkę 50% na zakup najnowszej książki:

 • „Delegowanie opiekunek do Niemiec. Entsendung von polnischen Betreuungskräften nach Deutschland. 2023.” | Tomasz Major (red./Hrsg.) | 1180 stron/Seiten | Berlin, 2023 | www.Delegowanie.pl/publikacje

Program konferencji dla Praktyków:

 • Twarde dane statystyczne – przyszłość zapotrzebowania na opiekunów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski
 • Europejskie pomysły na opiekę – Europejska strategia w/s opieki to początek dyskusji n/t przyszłości branży
 • Możliwe i realne scenariusze rozwoju rynku opieki w Niemczech i w Polsce
 • Dyskusje n/t rozwiązań dla opieki domowej w Niemczech: El Dorado dla polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Przyszłość delegowania w Europie: idealna dla polskich firm sytuacja legislacyjna na lata
 • Przegląd stosowanych na rynku modeli delegowania opiekunów do Niemiec i zatrudnienia opiekunów w Niemczech
 • Możliwości w zakresie delegowania i zatrudnienia opiekunów z innych krajów UE w Polsce i w Niemczech (Bułgaria, Rumunia, Łotwa, etc.)
 • Możliwości w zakresie delegowania i zatrudnienia opiekunów spoza UE w Polsce i w Niemczech (Ukraina, Gruzja, etc.)
 • Uzyskiwanie formularzy A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Prawidłowe naliczanie podatków od wynagrodzeń dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Prawidłowe i zyskowne dla firmy oraz zapewniające ponadprzeciętne wynagrodzenie netto dla opiekunów naliczanie płac dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Kontrole ZOLL, ZUS, PIP i Administracji Skarbowej w firmach delegujących opiekunów do Niemiec: nielegalne praktyki na celowniku PIP i ZUS
 • Własna spółka w Niemczech, tworzenie własnej sieci akwizycyjnej/koordynacyjnej w Niemczech
 • Sprzedaż polskiej spółki delegującej opiekunów inwestorowi: realizacja dzisiaj przyszłych wieloletnich zysków

 Link do formularza zapisu na seminarium:
https://delegowanie.pl/konferencje/legalne-i-zyskowne-delegowanie-opiekunow-do-niemiec-20232024-konferencja-dla-praktykow

Konferencję poprowadzi osobiście „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Uczestnicy dowiedzą się, co jest warunkiem koniecznym zbudowania lidera rynku opieki. Dowiedzą się też, dlaczego wielkie firmy opiekuńcze tracą swoją rolę lidera, albo wręcz stają się „firmami w kryzysie”. Tomasz Major wie, o czym mówi: w ostatnich kilkunastu latach z jego pomocą, bazując na jego modelach delegowania, dokumentacji i strategiach kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Założona ponad 20 lat temu przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał już w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Po spotkaniu Tomasz Major zaprasza wszystkich uczestników na lunch, który będzie okazją do dyskusji i do nawiązania kontaktów biznesowych.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 50 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

W związku z ogromnym rozwojem firm z branży opieki uprzejmie informujemy, że od 2022 r. działa jedno okienko dla wszystkich firm delegujących opiekunów do Niemiec:

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia.

Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

prawo i podatki | księgowość | kadry | płace

optymalizacja | A1 | cudzoziemcy z UE i z krajów trzecich | DIN SPEC 33454 | kontrole ZUS, PIP, ZOLL

Berlin | Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje | Nicea

Obsługa w języku polskim i niemieckim.

Jeden wspólny punkt kontaktowy (wypełnij formularz, z zadzwonimy do Ciebie): www.Elysium-Europe.eu/opieka

Link do formularza zapisu na seminarium:
https://delegowanie.pl/konferencje/legalne-i-zyskowne-delegowanie-opiekunow-do-niemiec-20232024-konferencja-dla-praktykow