własna agencja pośrednictwa i opieki w Niemczech: Konferencja dla Praktyków w Krakowie 5.10.2023

własna agencja pośrednictwa i opieki w Niemczech: Konferencja dla Praktyków w Krakowie 5.10.2023

Coraz więcej polskich agencji opieki zakłada w Niemczech własne agencje pośrednictwa i biura pozyskiwania i obsługi rodzin i podopiecznych.

W ten sposób uniezależniają się od niemieckich pośredników.

Coraz więcej pośredników niemieckich, także wiodących firm na rynku, stosuje nieuczciwe i nielegalne praktyki wyłudzania danych opiekunów od polskich firm. Odbywa się to w szczególności przy pomocy systemów zarządzania zleceniami. Dostęp do tych danych mają „zaprzyjaźnione polskie i niemieckie spółki oraz osoby”. Opiekunki bombardowane są telefonami, w których namawia się je do zmiany agencji. Takie praktyki rujnują wizerunek firm delegujących opiekunów.

Napływają do nas informacje, że kolejni niemieccy pośrednicy bombardują polskie firmy formularzami i nakazem poddania się „audytowi”. Audyt polega na ujawieniu niemieckiemu pośrednikowi całego modelu działania polskiej firmy oraz na przekazaniu całej dokumentacji. To pretekst do poznania modelu biznesowego polskiej firmy. - Za tymi żądaniami idzie wzrost prowizji niemieckich agentów. Niektórzy z nich korzystając z wzorów dokumentacji przekazanej przez polskie firmy zakładają własne firmy delegujące w Polsce.

Niemieccy pośrednicy, także liderzy rynku, zobowiązują polskie agencje opieki do wpisywania danych opiekunów w swój system informatyczny. Obserwujemy w ostatnich miesiącach liczne przypadki „przechwytywania” opiekunek przez niemieckich pośredników i ich własne lub „ściśle współpracujące” polskie i niemieckie agencje opieki.

Przypominamy:

 1. Niemiecki pośrednik nie ma prawa żądać jakichkolwiek informacji płacowych, kadrowych, innych informacji dot. modelu biznesowego polskiego partnera; stanowią one tajemnice handlowe polskiej firmy.
 2. Norma DIN SPEC 33454 nie stanowi podstawy prawnej żądania od polskich firm wydania w/w informacji.
 3. Żadne niemieckie ani polskie przepisy prawne nie obligują polskich firm do wydania niemieckim pośrednikom w/w informacji.
 4. Przekazywanie informacji, wzorów dokumentacji kadrowo-płacowej niemieckim pośrednikom jest zagrożeniem dla egzystencji polskich firm.
 5. Także dzielenie się bez ograniczeń danymi opiekunów naraża polskie firmy na ryzyko wrogiego przejęcia biznesu.

Rekomendujemy polskim firmom asertywną postawę wobec niemieckich pośredników.

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększają oni swoje prowizje, zakładają w Polsce spółki – obchodząc przy tym polskie firmy.

Zachęcamy polskie firmy do pozyskiwania zleceń z pominięciem niemieckich pośredników lub za pomocą własnych sieci sprzedaży w Niemczech.

Zapraszamy Państwa na najbliższą Konferencję dla Praktyków delegowania opiekunów do Niemiec:

Zaprezentowane też zostanie funkcjonujące od 2015 roku biuro obsługi polskich firm opiekuńczych w Berlinie.                  

Biuro mieści się w stylowej willi z czasów Republiki Weimarskiej; położone jest w prestiżowej dzielnicy Berlina, a gruntowny remont w 2015 roku nadał naszej berlińskiej siedzibie wyjątkowy blask. Budynek jest ozdobą całej dzielnicy i naszą dumą.

Biuro położone jest 10 minut od południowej obwodnicy Berlina, 10 minut od międzynarodowego portu lotniczego BER Berlin-Brandenburg oraz 30 minut od lotnisk General Aviation: Berlin Straussberg (ICAO: EDAY) i Berlin Schönhagen (ICAO: EDAZ).                              

W berlińskim biurze usługi świadczy:
GlobalEmployment | Häusliche Betreuung aus Osteuropa | www.GlobalEmployment.eu

GlobalEmployment - Häusliche Betreuung aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler 

W berlińskim biurze mieści się centrum obsługi polskich firm delegujących. Nasze berlińskie lokale są do pełnej dyspozycji naszych klientów. Wynajmujemy je dla celów prowadzenia działalności statutowej, rejestracji firmy i korzystania z wszechstronnej obsługi prawnej, księgowej, kadrowej i płacowej. Do dyspozycji naszych klientów są niemieccy prawnicy, doradcy podatkowi, notariusz, biegli rewidenci i księgowi. 

Na najbliższej konferencji dla praktyków w Krakowie w dniu 5.10.2023 r. omówione zostaną zasady oraz koszty zakładania i prowadzenia własnej agencji pośrednictwa w Niemczech.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech:

Biura Brighton&Wood i ELYSIUM: www.BrightonWood.com/biura | www.Elysium-Europe.eu/biura

Niemiecka branża opieki to żyła złota dla polskich agencji opieki, ale także liczne miny, mielizny i ryzyka związane z zamierzonym lub niezamierzonym łamaniem przepisów.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą po wakacjach Konferencję dla Praktyków poświęconą legalnemu delegowaniu opiekunów do Niemiec.

Legalne i zyskowne delegowanie opiekunów do Niemiec 2023/2024

Prowadzący:

Tomasz Major

Prezydent Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie (www.VerbandPflege.eu)

Partner-Założyciel Kancelarii Brighton&Wood | Warszawa, Kraków, Opole, Lotnisko Radzieje, Berlin, Nicea 
(www.BrightonWood.com)

Autor ponad 250 publikacji n/t delegowania personelu z Europy Środkowo-Wschodniej za granicę

Patronem merytorycznym Konferencji jest Kancelaria Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Kadry, płace, księgowość, A1 dla firm delegujących

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatne poradniki n/t legalnego delegowania opiekunów do Niemiec:

 • Poradnik dot. zabezpieczenia społecznego opiekunów delegowanych do Niemiec 2023/2024. Część I: Zasady uzyskiwania formularzy A1
 • Poradnik dot. zabezpieczenia społecznego opiekunów delegowanych do Niemiec 2023/2024. Część II: Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Każdy uczestnik konferencji otrzymuje także zniżkę 50% na zakup najnowszej książki:

 • „Delegowanie opiekunek do Niemiec. Entsendung von polnischen Betreuungskräften nach Deutschland. 2023.” | Tomasz Major (red./Hrsg.) | 1180 stron/Seiten | Berlin, 2023 | www.Delegowanie.pl/publikacje

Program konferencji dla Praktyków:

 • Twarde dane statystyczne – przyszłość zapotrzebowania na opiekunów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski
 • Europejskie pomysły na opiekę – Europejska strategia w/s opieki to początek dyskusji n/t przyszłości branży
 • Możliwe i realne scenariusze rozwoju rynku opieki w Niemczech i w Polsce
 • Dyskusje n/t rozwiązań dla opieki domowej w Niemczech: El Dorado dla polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Przyszłość delegowania w Europie: idealna dla polskich firm sytuacja legislacyjna na lata
 • Przegląd stosowanych na rynku modeli delegowania opiekunów do Niemiec i zatrudnienia opiekunów w Niemczech
 • Możliwości w zakresie delegowania i zatrudnienia opiekunów z innych krajów UE w Polsce i w Niemczech (Bułgaria, Rumunia, Łotwa, etc.)
 • Możliwości w zakresie delegowania i zatrudnienia opiekunów spoza UE w Polsce i w Niemczech (Ukraina, Gruzja, etc.)
 • Uzyskiwanie formularzy A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Prawidłowe naliczanie podatków od wynagrodzeń dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Prawidłowe i zyskowne dla firmy oraz zapewniające ponadprzeciętne wynagrodzenie netto dla opiekunów naliczanie płac dla opiekunów delegowanych do Niemiec
 • Kontrole ZOLL, ZUS, PIP i Administracji Skarbowej w firmach delegujących opiekunów do Niemiec: nielegalne praktyki na celowniku PIP i ZUS
 • Własna spółka w Niemczech, tworzenie własnej sieci akwizycyjnej/koordynacyjnej w Niemczech
 • Sprzedaż polskiej spółki delegującej opiekunów inwestorowi: realizacja dzisiaj przyszłych wieloletnich zysków

 Link do formularza zapisu na seminarium:
https://delegowanie.pl/konferencje/legalne-i-zyskowne-delegowanie-opiekunow-do-niemiec-20232024-konferencja-dla-praktykow

Konferencję poprowadzi osobiście „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Uczestnicy dowiedzą się, co jest warunkiem koniecznym zbudowania lidera rynku opieki. Dowiedzą się też, dlaczego wielkie firmy opiekuńcze tracą swoją rolę lidera, albo wręcz stają się „firmami w kryzysie”. Tomasz Major wie, o czym mówi: w ostatnich kilkunastu latach z jego pomocą, bazując na jego modelach delegowania, dokumentacji i strategiach kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Założona ponad 20 lat temu przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał już w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Po spotkaniu Tomasz Major zaprasza wszystkich uczestników na lunch, który będzie okazją do dyskusji i do nawiązania kontaktów biznesowych.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 50 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

W związku z ogromnym rozwojem firm z branży opieki uprzejmie informujemy, że od 2022 r. działa jedno okienko dla wszystkich firm delegujących opiekunów do Niemiec:

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia.

Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

prawo i podatki | księgowość | kadry | płace

optymalizacja | A1 | cudzoziemcy z UE i z krajów trzecich | DIN SPEC 33454 | kontrole ZUS, PIP, ZOLL

Berlin | Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje | Nicea

Obsługa w języku polskim i niemieckim.

Jeden wspólny punkt kontaktowy (wypełnij formularz, z zadzwonimy do Ciebie): www.Elysium-Europe.eu/opieka

Link do formularza zapisu na seminarium:
https://delegowanie.pl/konferencje/legalne-i-zyskowne-delegowanie-opiekunow-do-niemiec-20232024-konferencja-dla-praktykow

 

​​​​​​​