norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech

norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech

Kilka tygodni temu ogłoszona została finalna wersja nowej Normy DIN dla branży opieki domowej w Niemczech.

Kancelaria Brighton&Wood jest od dłuższego czasu w kontakcie z Niemieckim Instytutem ds. Norm, który ustanowił tą normę. Kancelaria Brighton&Wood monitorowała także na wielu etapach jej powstawanie. Kancelaria Brighton&Wood wraz z Instytutem Opieki oraz ELYSIUM – Kadry i Płace dla Firm delegujących przygotowała dla firm delegujących opiekunów do Niemiec strategię działania zmierzającą do sprawnego dostosowania firmy do nowej Normy DIN. 

Kancelaria Brighton&Wood przeszkoliła na przełomie lutego i marca 2021 r. pierwsze polskie firmy w zakresie tej normy. Pierwsze polskie firmy - obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood - stosują już normę DIN SPEC 33454. 

Spodziewamy się, że wielu pośredników niemieckich będzie chciało wymusić na polskich firmach stosowanie tej normy.

Norma ingeruje w treść umów z kontrahentami i z opiekunkami, przewiduje daleko idące nowe kosztowne obowiązki firm polskich oraz konieczność sporządzania nowej dodatkowej dokumentacji.

Norma przewiduje daleko idącą inwigilację polskiej firmy przez niemieckiego pośrednika, wgląd w dokumentację, rozliczenia etc.

Przygotowanie firmy do stosowania nowej normy zajmuje przynajmniej kilka tygodni i wymaga w wielu przypadkach niemałego wysiłku organizacyjnego. 

Norma weszła w życie kilka tygodni temu, kilka jej punktów wejdzie w życie w marcu 2022 roku. Przygotowanie się należyte do stosowania normy może pomóc Państwu na zyskanie zdecydowanej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zapraszamy na indywidualne spotkania w biurach Brighton&Wood oraz na indywidualne spotkania ONLINE ze specjalistami Kancelarii Brighton&Wood, podczas których sugerujemy omówić wszystkie aspekty związane z nową Normą DIN.

Kancelaria Brighton&Wood pomoże Państwu w przygotowaniu Waszej firmy do osiągnięcia zgodności z Normą DIN. 

Poniżej najważniejsze informacje n/t nowej normy:

Opieka nad podopiecznymi przez opiekunów z zagranicy mieszkających w gospodarstwie domowym podopiecznego

Wymagania dotyczące pośredników, usługodawców i opiekunów

Informacje dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech i delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec

Wprowadzenie

Norma skierowana jest przede wszystkim do niemieckich pośredników oraz do polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech i delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec.

Norma DIN SPEC 33454 jest obszernym (35 stron) dokumentem regulującym szczegółowo:

- wymagania w stosunku do opiekunów;

- wymagania dotyczące wykonywania usług i miejsca wykonywania usług opieki;

- wymagania dotyczące pośredników opieki w środowisku domowym;

- wymagania dotyczące usługodawców opieki w środowisku domowym.

Norma DIN SPEC 33454 określa wymagania wobec pośredników, usługodawców i opiekunów oraz opieki nad podopiecznymi przez opiekunów z zagranicy mieszkających w gospodarstwie domowym podopiecznego. Dokument służy zapewnieniu przejrzystości i jakości dla konsumentów.

Norma DIN SPEC 33454 przewiduje dla polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec 32 procedury i liczne dokumenty w zakresie legalności delegowania oraz jakości świadczonych usług.

Tłumaczenie dokumentu normy DIN SPEC 33454na język polski dostępne jest dla:

 1. firm członkowskich IPP, członków Sekcji Opieki działającej przy IPP: www.InstytutOpieki.eu
 2. firm konsultowanych i obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&WoodEuropean Labour Lawyers & Advisors (www.BrightonWood.com) i ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących (www.Elysium-Europe.eu), a także przez Global Employment GmbH (www.GlobalEmployment.eu), Berlin

Konsultacje w zakresie

 1. wymogów normy DIN SPEC 33454,
 2. dokumentów przewidzianych DIN SPEC 33454,
 3. prawidłowości prowadzenia biznesu zgodnie z normą DIN SPEC 33454,
 4. relacji z podopiecznymi, opiekunkami i pośrednikami niemieckimi zgodnie z normą DIN SPEC 33454

przeprowadzają:

Dostosowanie polskiej firmy świadczącej usługi opieki w Niemczech i delegującej opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454:

 • Konsultacja w zakresie normy DIN SPEC 33454
 • Umowy, kontrakty i inne dokumenty prawne zgodne z normą DIN SPEC 33454
 • Dokumenty branżowe zgodne z normą DIN SPEC 33454 (32 procedury i dokumenty branżowe)
 • Weryfikacja zgodności dokumentów z normą DIN SPEC 33454
 • Dostosowanie dokumentacji używanej przez firmę świadczącą usługi opieki w Niemczech i delegującą opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych i A1 – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie czasu pracy, przerw, minimalnego wynagrodzenia i innych zagadnień z zakresu ochrony prawnej opiekunki – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja charakteru działalności (delegowanie-delegacja, umowa o pracę-umowa zlecenia-samozatrudnieni, usługa-użyczenie pracowników, etc.) – zgodnie z normą DIN SPEC 33454

Procedury i dokumentacja branżowa dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec: wykaz 32 procedur i dokumentów wyłącznie dla firm konsultowanych i obsługiwanych przez: