niemieckie urzędy kwestionują midi-job i mini-job w branży opieki: Konferencja dla praktyków w Krakowie 16.02.2023

niemieckie urzędy kwestionują midi-job i mini-job w branży opieki: Konferencja dla praktyków w Krakowie 16.02.2023

Trwają zmasowane kontrole u niemieckich pośredników i w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Niemieccy ubezpieczyciele zorientowali się, że polskie firmy odprowadzają składek w systemie MIDI-JOB i MINI-JOB oraz w innych formułach „uproszczonych” i naruszają w ten sposób zasady prawidłowego naliczania składek.

Ten tzw. system niemiecki delegowania jest w ostatnich miesiącach kwestionowany przez niemieckiego fiskusa i służby kontrolne sprawdzające prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia socjalne.

Tzw. niemiecki model zatrudnienia praktykowany przez wiele polskich firm polega na odprowadzaniu składek w Niemczech od zaniżonej kwoty (kilkaset euro) oraz podatku od wynagrodzeń w Polsce od podobnej kwoty.

System taki nie jest poprawny z kilku powodów:

 1. Umowa zlecenia jest w ocenie niemieckich organów skarbowych, ZOLL i Federalnej Agencji Zatrudnienia umową o pracę i w zakresie podatku od wynagrodzeń polska firma przynajmniej dla opiekunów przebywających w Niemczech dłużej niż 183 dni musi odprowadzać podatki od wynagrodzeń. Opiekunowie na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym. Opiekunowie coraz częściej zwracają się do niemieckich organów skarbowych o przeprowadzenie kontroli w polskich firmach delegujących w systemie niemieckim i nieodprowadzających podatku od wynagrodzeń zgodnie z niemieckimi przepisami.
 2. Działalność większości polskich firm delegujących opiekunów w tzw. „niemieckim modelu” sprowadza się do rekrutacji i wysłania opiekunki zgodnie z zamówieniem rodziny niemieckiej lub pośrednika niemieckiego i nosi znamiona użyczenia pracowników z tym skutkiem, że wszystkie opiekunki delegowane przez taką firmę podlegają opodatkowaniu wg niemieckich zasad i na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Także i w tym przypadku nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym.
 3. Najpoważniejszym „grzechem” polskich firm opiekuńczych stosujących „niemiecki model zatrudnienia” jest oszustwo (stanowiące przestępstwo – par. 266a StGB – niemieckiego kodeksu karnego) na szkodę niemieckiego organu rentowego, kasy chorych i opiekunki w zakresie składek socjalnych. Opiekunki zarabiają najczęściej 1.700,00 euro netto i więcej, ale podstawa wymiaru deklarowana przez nieuczciwe firmy wynosi najczęściej ok. 600 euro (tzw. Midi-Job). Opiekunki zgłaszające takie nieprawidłowości niemieckim urzędom otrzymują wyrównanie w zakresie składek oraz mogą dochodzić roszczenia o wypłatę zaległych wynagrodzeń (Mindestlohn) za pracę i dyżury. 

System ten jest poza tym coraz mniej rentowny – koszty pozapłacowe rosną z roku na rok, a polskie i niemieckie biura obsługujące płacowe (Lohnbüro) i doradcze „sprzedające” polskim firmom ten model nie zapewniają firmom skutecznego wsparcia w postępowaniach kontrolnych.

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Krakowie przedstawimy strategie działania w postepowaniach kontrolnych oraz strategie wyjścia z tego nielegalnego modelu i rozpoczęcia legalnego delegowania. 

Po konferencji odbywają się spotkania indywidualne B2B między polskimi agencjami opieki i niemieckimi pośrednikami.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech:

Biura Brighton&Wood i ELYSIUM: www.BrightonWood.com/biura | www.Elysium-Europe.eu/biura

Niemiecka branża opieki to żyła złota dla polskich agencji opieki, ale także liczne miny, mielizny i ryzyka związane z zamierzonym lub niezamierzonym łamaniem przepisów.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w 2023 r. Konferencję dla Praktyków poświęconą legalnemu delegowaniu opiekunów do Niemiec.

Konferencję poprowadzi osobiście „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Uczestnicy dowiedzą się, co jest warunkiem koniecznym zbudowania lidera rynku opieki. Dowiedzą się też, dlaczego wielkie firmy opiekuńcze tracą swoją rolę lidera, albo wręcz stają się „firmami w kryzysie”. Tomasz Major wie, o czym mówi: w ostatnich kilkunastu latach z jego pomocą, bazując na jego modelach delegowania, dokumentacji i strategiach przynajmniej dwóch przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

„Legalnie – nielegalnie: delegowanie i zatrudnienie w branży opieki w Niemczech – w jaki sposób skutecznie prowadzić biznes, zarabiać nieprzeciętnie i zbudować imponującą firmę, a następnie ją … sprzedać.”

Konferencja dla Praktyków

16 luty 2023 r. 11.00 – 14.00. Get together/lunch 14.00 – 16.00. Sala Konferencyjna Brighton&Wood - Kraków, Hotel Conrad****, ul. Josepha Conrada 29

Prawo | podatki | A1 | optymalizacja kosztów | kontrole | dokumentacja

Reforma niemieckiego systemu opieki | norma DIN SPEC 33454

Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania  | kalkulacje | modele porównawcze

Kształcenie opiekunów zgodne z normą DIN SPEC 33454 i z SGB XI

Cudzoziemcy z innych krajów UE i spoza UE

Fenomen nielegalnego zatrudnienia opiekunów w Niemczech

 • Nielegalne zatrudnienie u rodzin – nielegalne delegowanie przez polskie spółki w modelu składki skumulowanej – patologia samozatrudnienia – opiekunowie jako franczyzobiorcy – zatrudnienie bez ubezpieczenia socjalnego i bez ochrony na wypadek choroby oraz wypadku – patologiczne i zakazane modele (mini-job, midi-job)
 • Nielegalne zatrudnienie i delegowanie obywateli krajów trzecich (human traffic w opiece domowej, zatrudnienie i delegowanie na czarno, zaniżanie wynagrodzeń, nieodprowadzanie składek i podatku od wynagrodzeń)
 • Nielegalne zatrudnienie w Niemczech w branży opieki: liczby
 • Nielegalne zatrudnienie w branży opieki: wiodący wkład niemieckich pośredników, ich stowarzyszeń oraz niektórych organizacji dobroczynnych w rozwój szarej strefy
 • Silne lobby w Berlinie: więcej pracy na czarno, więcej pracy nierejestrowanej, bezlitosny wyzysk opiekunek

Legalne zatrudnienie i legalne delegowanie

 • Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania opiekunów do Niemiec
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Ryzyka
 • Analizy porównawcze
 • Który model jest prostszy? Który bardziej opłacalny? Który model da się skalować?
 • Uwagi z dwudziestoletniej praktyki obsługi polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec przez Kancelarię Brighton&Wood

Formularze A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec a obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych w Niemczech

Legalne delegowanie do Niemiec

 • Umowy i dokumentacja
 • Zdolność do delegowania
 • A1, delegowanie z formularzem A1, delegowanie bez formularza A1
 • Wyłudzanie w ZUS formularzy A1, anulowanie A1 przez właściwe urzędy i konsekwencje dla firm delegujących
 • Podatek od wynagrodzeń
 • Opodatkowanie agencji opieki
 • Kalkulacja składek na ubezpieczenia społeczne
 • Poprawna lista płac, poprawne wyliczenie składek i podatku od wynagrodzeń
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Optymalne modele delegowania opiekunów do Niemiec

Minimalne wynagrodzenie – czas pracy – dyżury – czas wolny

 • Ogólna płaca minimalna – wynagrodzenie minimalne w opiece
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Najnowsze orzecznictwo Federalnego Sądu Pracy oraz Krajowego Sądu Pracy w sprawie czasu pracy, dyżurów oraz okresów wypoczynku opiekunki delegowanej do Niemiec
 • Fala pozwów przeciwko niemieckim pośrednikom i polskim firmom

Delegowanie opiekunów do niemieckich domów opieki – zakładanie i prowadzenie domów opieki w Polsce

Delegowanie do Niemiec opiekunów z innych krajów UE (Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa etc.) przez polskie firmy

Delegowanie do Niemiec opiekunów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Bośnia etc.) przez polskie firmy

Kształcenie opiekunów zgodne z normami DIN i zgodnie z SGB XI

Systemy franczyzowe i inne „twarde” systemy „partnerskie” – jak z nich wyjść, jak wypowiedzieć umowę wielkiej korporacji?

 • Zalety prowadzenia własnej agencji opieki
 • Minusy systemów franczyzowych; jak franczyzobiorca/partner i jego cały dorobek biznesowy sprzedawany jest nieznanemu inwestorowi z branży finansowej
 • Dlaczego duże systemy franczyzowe i „partnerskie” ulegają erozji i nie mają przyszłości?
 • Wypowiadanie umów franczyzowych
 • Przejmowanie klientów a ochrona przewidziana w umowach franczyzowych oraz w przepisach prawa
 • Zakładanie niezależnych firm pośredniczących, zagranicznych agencji opieki i nabywanie udziałów w firmach z branży opieki

Zakładanie polskiej agencji opieki

Nabywanie/sprzedaż agencji opieki w Polsce

DIN SPEC 33454: powrót do średniowiecza, czyli: jak niemieccy pośrednicy strzelili sobie w kolano

 • Staroświecki model: dlaczego niemieccy pośrednicy mają coraz większy problem ze znalezieniem polskich partnerów
 • DIN dla niemieckich pośredników: marnotrawstwo kosztów i czasu na nic nie warte kwity i … brak korzyści dla opiekunów i podopiecznych
 • DIN dla polskich agencji opieki: krytyczna opinia Niemieckiego Instytutu ds. Norm (Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN))

Delegowanie w 2023 r.

 • Zmiany w prawie o delegowaniu
 • Wzrost kosztów delegowania
 • Dyskusje n/t reformy systemu opieki domowej w Niemczech

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja

W spotkaniu wezmą udział polskie agencje opieki i niemieckie firmy pośredniczące w pozyskiwaniu zleceń.

Po spotkaniu Tomasz Major zaprasza wszystkich uczestników na lunch, który będzie okazją do dyskusji i do nawiązania kontaktów biznesowych.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 50 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

W związku z ogromnym rozwojem firm z branży opieki uprzejmie informujemy, że od 2022 r. działa jedno okienko dla wszystkich firm delegujących opiekunów do Niemiec:

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia.

Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

prawo i podatki | księgowość | kadry | płace

optymalizacja | A1 | cudzoziemcy z UE i z krajów trzecich | DIN SPEC 33454 | kontrole ZUS, PIP, ZOLL

Berlin | Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

 • Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors - Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje
 • ELYSIUM | kadry | płace | księgowość - Warszawa | Kraków | Opole
 • GlobalEmployment | 24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler | Berlin 

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia. Obejmuje ono m.in.:

Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja dla opiekunów delego­wanych do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja kontraktowa dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja Płacowa

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Norma DIN SPEC 33454

 • Konsultacje w zakresie wymogów normy DIN SPEC 33454,
 • Dokumenty Modelowe przewidziane w normie DIN SPEC 33454,
 • Konsultacje w zakresie prawidłowości prowadzenia biznesu zgodnie z normą DIN SPEC 33454 – dla pośredników niemieckich i dla polskich agencji opieki,
 • Konsultacje w zakresie relacji z podopiecznymi, opiekunkami i pośrednikami niemieckimi zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Umowy, kontrakty i inne dokumenty prawne zgodne z normą DIN SPEC 33454
 • Dokumenty branżowe zgodne z normą DIN SPEC 33454 (32 procedury i dokumenty branżowe)
 • Weryfikacja zgodności dokumentów z normą DIN SPEC 33454
 • Dostosowanie dokumentacji używanej przez firmę świadczącą usługi opieki w Niemczech i delegującą opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych i A1 – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie czasu pracy, przerw, minimalnego wynagrodzenia i innych zagadnień z zakresu ochrony prawnej opiekunki – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja charakteru działalności (delegowanie-delegacja, umowa o pracę-umowa zlecenia-samozatrudnieni, usługa-użyczenie pracowników, etc.) – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Procedury i dokumentacja branżowa dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec: 32 procedury i komplet dokumentacji zgodnej z z normą DIN SPEC 33454

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Sprawy procesowe z ZUS oraz z opiekunami i kontrahentami

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Audyt w zakresie prawidło­wości i optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa prawna dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa kadrowo-płacowa w zakresie delegowania opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

System naliczania płac dedykowany dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje kadrowe dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Konsultacje Płacowe ELYSIUM dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1 dla opiekunów kierowanych do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Niemczech

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Opiniowanie dokumentów i korespondencji od niemieckich instytucji

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i niemieckich w postępowaniach kontrolnych w Polsce i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa kadrowo-płacowa w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje dla niemieckich pośredników w zakresie

 • Modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • legalnego delegowania z Polski
 • zakładania agencji opieki w Polsce
 • kalkulacji różnych modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • normy DIN SPEC 33454
 • zakładania domów opieki w Polsce
 • współpracy z polskimi agencjami opieki
 • J.V. z polskimi partnerami
 • M&A w branży opieki / zakup polskich spółek delegujących opiekunów

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Audyty polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

Stały nadzór nad działalnością polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Obsługa w języku polskim i niemieckim.

Jeden wspólny punkt kontaktowy (wypełnij formularz, z zadzwonimy do Ciebie): www.InstytutOpieki.eu/kontakt

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej. Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Na profilu Facebook Delegowanie.pl | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania w Europie. 

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja