eskalacja żądań płacowych opiekunek: efektywny system delegowania do Niemiec

eskalacja żądań płacowych opiekunek: efektywny system delegowania do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się żądania płacowe opiekunek delegowanych do Niemiec. Nierzadko wykraczają one poza konsens rynkowy wynoszący aktualnie ok. 1.970,00 euro netto.

W 2022 r. Krajowy Sąd Pracy w Berlinie wydał ostateczny wyrok w głośnej sprawie opiekunki delegowanej, która domagała się wynagrodzenia nie tylko za godziny faktycznie przepracowane w opiece nad osobą starszą w Niemczech, ale również za tzw. godziny „czuwania”.

Sąd Krajowy w Berlinie wyrokiem z 05.09.2022 r. zasądził opiekunce wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości w wysokości 38 907 euro.

Jak czytamy w relacjach z sądu – „Rodzina (niemieckiej seniorki) oczekiwała, że opiekunka będzie przy niej cały czas” – uzasadniała wyrok sędzia z Krajowego Sądu Pracy w Berlinie. Sąd Krajowy zasądził wynagrodzenie de facto za cały czas pobytu opiekunki u niemieckiej rodziny, z wyłączeniem kilkunastu godzina w tygodniu, gdy podopieczną odwiedzały jej dzieci.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy oraz Krajowego Sądu Pracy w Berlinie opiekunce delegowanej do Niemiec przysługuje minimalne wynagrodzenie (w 2022 r. – 12 euro za każdą godzinę) także za czas dyżuru nocnego, weekendowego i świątecznego. Zgodnie z orzecznictwem niemieckich sądów opiekunce, która mieszka u podopiecznego przysługuje wynagrodzenie dzienne w wysokości nawet do 252 euro (21h x 12 euro = 252 euro) lub wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7.560,00 euro (30 dni x 21h x 12 euro).

Opiekunki namawiane są do występowania na drogę postepowania sądowego nie tylko przez związki zawodowe, niemieckie instytucje wsparcia pracowników, ale także przez wyspecjalizowane kancelarie prawne oraz przez finansowane z środków unijnych inicjatywy i stowarzyszenia naukowo-biznesowe. To nowe wyzwanie, z którymi firmy delegujące musza się zmierzyć.  

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście wiodących firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. W ostatnich dwóch dekadach, bazując na wieloletnim doświadczeniu całego zespołu Brighton&Wood, modelach delegowania, sprawdzonej w tysiącach postępowań kontrolnych i sądowych dokumentacji oraz przemyślanych strategiach, kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Wszyscy liderzy rynku opieki domowej w Niemczech obsługiwani są w ostatnich dwudziestu latach przez Brighton&Wood. www.Brighton&Wood.com

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia: www.Elysium-Europe.eu/opieka

W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS polskie agencje opieki reprezentowane są przez doświadczony zespół prawników. W przypadku wydania przez ZUS decyzji niesatysfakcjonującej płatnika, prawnicy procesowi (adwokaci i radcowie prawni), mający wieloletnie doświadczenie w sprawach kasacyjnych przeciwko ZUS przed Sądem Najwyższym prowadzą w imieniu agencji opieki całe postępowanie, mając na względzie w szczególności zagadnienia związane z odpowiedzialnością zarządu za składki.

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM sporządzają dla firm delegujących i ich właścicieli struktury delegowania opiekunów do Niemiec w pełni legalne, zyskowne i bezpieczne dla właścicieli i osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach delegujących.

Konsultacje odbywają się w biurach Brighton&Wood oraz ELYSIUM w Warszawie, Opolu, Krakowie, na Mazurskim Lotnisku Radzieje (summer office) oraz w zagranicznych biurach w Berlinie i Nicei: Biura | Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors (brightonwood.com)

Kontakt: www.BrightonWood.com i www.Elysium-Europe.eu/opieka

Tamara Zagórna 

Prezes Zarządu

GSM: 0048/518 388 001

tzagorna@elysium-europe.eu