Delegowanie opiekunów polskich i ukraińskich do Niemiec: bezpłatne spotkanie dla firm w Krakowie i Opolu

Delegowanie opiekunów polskich i ukraińskich do Niemiec: bezpłatne spotkanie dla firm w Krakowie i Opolu

Delegowanie opiekunów polskich i ukraińskich do Niemiec

bezpłatne spotkanie dla firm w Krakowie (10.06.2021, 14.00, Hotel Conrad****) i Opolu (9.06.2021, 14.00, Hotel DeSilva*****)

Po najbliższym seminarium w Krakowie (10.06.2021, 11.00-14.00, Hotel Conrad****) i Opolu (9.06.2021, 11.00-14.00, Hotel DeSilva*****) odbędą się spotkania konsultacyjne dla firm delegujących opiekunów do Niemiec („Przy dobrej kawie o opiece w Niemczech”).

Podczas tych narad omówiona zostanie

  1. praktyka kontrolna ZUS, prawidłowa dokumentacja, prawidłowe modele działalności oraz strategie obrony. ZUS żąda od firm stosujących system składki skumulowanej oraz inne nieprawidłowe systemy naliczania płac do 2 mln złotych nadpłaty składek (+ odsetki za zwłokę, + opłata dodatkowa w wys. 100%) za każdy rok, w którym średniomiesięcznie zatrudnienie wynosiło 100 opiekunów. Żądania ZUS obejmują pięć ostatnich lat działalności.
  2. delegowanie ukraińskich opiekunów do Niemiec: legalne modele działalności, interpretacje niemieckich instytucji, dokumentacja
  3. niemiecka norma DIN dla branży opieki domowej: omówienie normy DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech; wdrażanie normy, korzyści, ryzyka; dokumentacja

W spotkaniu biorą udział bezpłatnie wyłączenie firmy/osoby, które zgłosiły się na Seminarium dla Praktyków w Krakowie lub w Opolu: http://delegowanie.pl/konferencje-dla-praktykow

Formularz zgłoszeniowy seminarium: http://delegowanie.pl/rejestracja

Zaznacz swój udział w spotkaniu „Delegowanie opiekunów polskich i ukraińskich do Niemiec” w zgłoszeniu na seminarium.