Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Jesteś tutaj

Standardy Opieki

Instytut Opieki powołany został m.in. w celu

  1. propagowania nowoczesnych metod opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia,
     
  2. tworzenia i promowania najwyższych standardów opieki, w tym w szczególności opieki domowej – jako najbardziej naturalnego i humanitarnego modelu opieki.

Od 2007 roku Instytut Opieki sporządza i aktualizuje

  1. wykazy schematów i podręczniki postępowania z podopiecznymi w podeszłym wieku,
     
  2. schematy legalnego świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia.

Instytut Opieki wdraża te standardy w firmach świadczących usługi opieki.


Usługi w zakresie wdrażania, monitorowania i weryfikacji Standardów Opieki oraz schematów i trybów legalnego świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia są nieodpłatne dla:


Karta podopiecznego

 

 

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP