Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Jesteś tutaj

Certyfikacja dla firm

Instytut Opieki prowadzi certyfikację firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech.

Normę CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2017 |Haushaltspflege 24| może wdrożyć każde przedsiębiorstwo delegujące pracowników za granicę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia wielkość firmy - do wymagań tej normy mogą dostosować się kilkutysięczne wielooddziałowe korporacje, małe rodzinne firmy, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych firm jest delegowanie pracowników za granicę.

Do najważniejszych korzyści wprowadzenia normy CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2017 |Haushaltspflege 24| należą:

 • Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku oraz przestrzegającej wymaganych prawem procedur,
   
 • Uporządkowanie dokumentacji eksportowej, wprowadzenie racjonalnego zarządzania ryzykiem,
   
 • Podniesienie jakości świadczonych usług,
   
 • Wzrost satysfakcji klientów,
   
 • Przewaga konkurencyjna dzięki optymalizacji procesów związanych z delegowaniem personelu za granicę,
   
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów,
   
 • Wzrost zysku wywołany racjonalizacją kosztów delegowania pracowników.
   
 • Audyt certyfikacyjny daje ponadto przedsiębiorcy certyfikowanemu konkretną wiedzę n/t ryzyk prawnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych związanych z prowadzeniem przez niego biznesu polegającego na transgranicznym zatrudnieniu pracowników. Podczas rozmów z audytorem sugerowane SA konkretne rozwiązania mające na celu usprawnienie i zoptymalizowanie delegowania pracowników za granicę. W raporcie końcowym przedstawione są konkretne zalecenia zmierzające do poprawy konkurencyjności firmy, ograniczeń ryzyk i zabezpieczenia się na wypadek kontroli podatkowej, ubezpieczeniowej, prawnopracowniczej oraz ewentualnych roszczeń pracowników przed sądami. Każdy raport zawiera także sugestie n/t poprawy skuteczności pozasądowego dochodzenia należności od zagranicznych i krajowych kontrahentów zalegających z płatnościami.

Jednostką powołaną w Polsce do dokonywania audytu certyfikacyjnego oraz do certyfikacji jest Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl):

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego

Dział Certyfikacji
ul. Poznańska 21/48
PL - 00-685 Warszawa
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21


Certyfikacja jest nieodpłatna


 

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP