Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki.

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Sekcja Opieki IPP i działający przy IPP Instytut Opieki są organizacjami niezależnymi od wielkich firm opiekuńczych dominujących na rynku, od dużych agencji pracy oraz od inwestorów finansowych zaangażowanych w biznes opieki. Misją Sekcji Opieki IPP i Instytutu Opieki jest utrzymanie wysokiej zyskowności legalnego delegowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń dla personelu delegowanego. IPP i Instytut Opieki wspierają małe i średnie polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Przeciętna wielkość firm korzystających ze wsparcia IPP i Instytutu Opieki to firmy obsługujące od 50 do 300 rodzin.

 

 

BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

składki ZUS od diet i innych należności - aktualna praktyka kontrolna i orzecznictwo

Od wielu lat zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i sądy w całej Polsce zajmują jednoznaczne stanowisko, iż osoba wykonująca swą pracę za granicą, czy to na podstawie umowy o pracę, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenia), nie przebywa w…

eskalacja żądań płacowych opiekunek: efektywny system delegowania do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się żądania płacowe opiekunek delegowanych do Niemiec. Nierzadko wykraczają one poza konsens rynkowy wynoszący aktualnie ok. 1.970,00 euro netto. W 2022 r. Krajowy Sąd Pracy w Berlinie wydał ostateczny wyrok w głośnej sprawie opiekunki…

nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek,…

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Do kontroli typowane są też…

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Opiekunowie mają od kilku lat…

Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie cały proces certyfikacyjny zmierzający do potwierdzenia spełnienia warunków normy „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“.   Certyfikat „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung” otrzymują podmioty spełniające następujące wymagania…