Standardy Opieki

Instytut Opieki powołany został m.in. w celu

  1. propagowania nowoczesnych metod opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia,
  2. tworzenia i promowania najwyższych standardów opieki, w tym w szczególności opieki domowej – jako najbardziej naturalnego i humanitarnego modelu opieki.

Od 2007 roku Instytut Opieki sporządza i aktualizuje

  1. wykazy schematów i podręczniki postępowania z podopiecznymi w podeszłym wieku,
  2. schematy legalnego świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia.

Instytut Opieki wdraża te standardy w firmach świadczących usługi opieki.

Usługi w zakresie wdrażania, monitorowania i weryfikacji Standardów Opieki oraz schematów i trybów legalnego świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia są nieodpłatne dla:

dla Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP.
dla firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood.
Członkowie Sekcji Standard Delegowanie IPP korzystają z atrakcyjnych zniżek.

Karta podopiecznego

Karta podopiecznego
Karta podopiecznego
Karta podopiecznego
Karta podopiecznego