Delegowanie do Niemiec 2020/2021

Delegowanie do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

W niniejszej publikacji omówiliśmy najważniejsze z nich: 

  • ograniczenie delegowania do 12 miesięcy
  • mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy
  • mechanizmy zliczania okresów delegowania
  • 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania
  • autonomiczna niemiecka definicja prac „tego samego rodzaju” wykonywanych w tym samym miejscu”
  • zakaz zastępstwa i konsekwencje „rotacji” pracowników
  • nowe zasady wynagradzania pracowników delegowanych do Niemiec
  • katalogi dodatków obligatoryjnych, które trzeba zapewnić pracownikom
  • nowe wymogi dotyczące naliczania płac i dokumentowania delegowania
  • nowe zasady zapewniania kwater pracowniczych.

Ponadto opisaliśmy obowiązki pracodawców delegujących i ich niemieckich kontrahentów oraz zamieściliśmy wykaz niemieckich
stawek minimalnych, których muszą przestrzegać polskie firmy.

Niniejsza książka jest skróconym tłumaczeniem Książki
„Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020-2021” | Tomasz Major | Warszawa 2020 r.

Cennik książki

Delegowanie do NIemiec 2020_2021

Delegowanie do NIemiec 2020_2021

Delegowanie do NIemiec 2020_2021