Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 700 polskich i niemieckich agencji opieki.

Jesteś tutaj

OPIEKA DOMOWA DŁUGOTERMINOWA

Książka pt. „Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki” zawiera zbiór schematów postępowań zalecanych w przypadku świadczenia usług lub sprawowania opieki domowej. Uwzględnia najczęstsze schorzenia osób w podeszłym wieku.

Publikacja przygotowana została z myślą o pracownikach firm świadczących takie usługi w Polsce i za granicą. Manual stanowi wykaz zalecanych przez InstytutOpieki.eu standardów opieki. Jest jednym z elementów kwalifikowanych schematów działania agencji opieki: http://instytutopieki.eu/standardy-opieki.html

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy opiekunki. Podręcznik Opiekuna jest też integralną częścią obszernego programu teoretycznego i praktycznego szkolenia opiekunek i opiekunów oraz certyfikacji kompetencyjnej opiekunek i opiekunów prowadzonej przez Instytut Opieki: http://instytutopieki.eu/certyfikacja-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow.html

Podręcznik Opiekuna sfinansowany został w całości z środków Instytutu Opieki i z środków Sekcji Opieki Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące opiekunki i opiekunów do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna (ponad 260 stron), przygotowana została w przejrzystej formie, napisana prostym językiem i wydana starannie w bardzo wygodnym formacie.

 
Instytut Opieki jest placówką naukowo-badawczą powołaną uchwałą zarządu Izby Pracodawców Polskich z dnia 4.01.2010 r.
 
Instytut Opieki działa w ramach Izby Pracodawców Polskich – Związku Pracodawców i jest finansowany w całości z środków Izby Pracodawców Polskich.
 
Do najważniejszych zadań Instytutu należy
  • propagowanie nowoczesnych metod opieki nad osobami w podeszłym wieku przy wykorzystaniu transgranicznych modeli zatrudnienia,
  • tworzenie i promowanie najwyższych standardów opieki, w tym w szczególności opieki domowej – jako najbardziej naturalnego i humanitarnego modelu opieki,
  • prowadzenie szkoleń dla podmiotów świadczących usługi opieki i dla personelu podejmującego zatrudnienie w branży opieki,
  • prowadzenie wszechstronnego portalu poświęconego opiece,
  • certyfikacja firm świadczących usługi opieki,
  • certyfikacja personelu podejmującego zatrudnienie w branży opieki.

Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 260) 

Cena: 1200 PLN + Vat (5%)


Książka jest bezpłatna dla:


 

Formularz zamówienia książki

Cena książki :

- 1200 PLN. + 5% VAT (1260 PLN),
- dla firm członkowskich IPP i na stałe obsługiwanych przez kancearię Brighton&Wood  bezpłatna

Cena książki przy zamówieniu 100 szt.:

- stali klienci Brighton&Wood:  25 PLN + 5%VAT (26,25 PLN),
- członkowie premium Sekcji Delegowanie IPP: 35 PLN + 5%VAT (36,75 PLN),
- członkowie zwyczajni Sekcji Delegowanie IPP: 55 PLN + 5%VAT (57,75 PLN), 
- pozostałe firmy 95 PLN + 5%VAT (99,75 PLN).

Numer rachunku bankowego wydawcy: ATPO sp. z o.o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 14 1090 1056 0000 0001 0541 2118

W tytule przelewu proszę podać K1 - OPIEKA DOMOWA DŁUGOTERMINOWA

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP