InstytutOpieki.eu

Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Książka pt. „Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki” zawiera zbiór schematów postępowań zalecanych w przypadku świadczenia usług lub sprawowania opieki domowej. Uwzględnia najczęstsze schorzenia osób w podeszłym wieku.

Publikacja przygotowana została z myślą o pracownikach firm świadczących takie usługi w Polsce i za granicą. Manual stanowi wykaz zalecanych przez InstytutOpieki.eu standardów opieki. Jest jednym z elementów kwalifikowanych schematów działania agencji opieki: http://instytutopieki.eu/standardy-opieki.html

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy opiekunki. Podręcznik Opiekuna jest też integralną częścią obszernego programu teoretycznego i praktycznego szkolenia opiekunek i opiekunów oraz certyfikacji kompetencyjnej opiekunek i opiekunów prowadzonej przez Instytut Opieki: http://instytutopieki.eu/certyfikacja-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow.html

Podręcznik Opiekuna sfinansowany został w całości z środków Instytutu Opieki i z środków Sekcji Opieki Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące opiekunki i opiekunów do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna (ponad 260 stron), przygotowana została w przejrzystej formie, napisana prostym językiem i wydana starannie w bardzo wygodnym formacie.

Szanowni Państwo!

W poniedziałek, dn. 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników: http://www.ipp.org.pl/kompromis

Dyrektywa oznacza dla wielu firm konieczność zakończenia działalności związanej z delegowaniem pracowników.

Dla większości firm obecnie delegujących oznacza ona konieczność poważnego przedefiniowania i przebudowania modeli delegowania pracowników.

Szanowni Państwo!

Ciemne chmury gromadzą się nad branżą opiekuńczą:

1)Niemieckie urzędy celne (FKS ZOLL) kwestionują w ostatnim czasie stosowane przez firmy delegujące opiekunki poszczególne modele delegowania.

2)Niemieckie urzędy skarbowe kontestują model podatkowy stosowany przez wiele firm delegujących opiekunki do Niemiec.

Szanowni Państwo!

Jak donoszą media, ZUS coraz częściej kwestionuje wykonywanie na terenie kraju przez opiekunki delegowane do Niemiec zadań w zakresie szkoleń i rekrutacji oraz promocji.

Skutkiem nieprawidłowej dokumentacji i praktyki są:

1)       Niepoświadczanie formularzy A1,

2)       Anulowanie wydanych wcześniej formularzy A1,

3)       Przypis, z mocą wsteczną, składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 3713 PLN za każdy osobomiesiąc.

Strony

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP