Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 700 polskich i niemieckich agencji opieki.

Jesteś tutaj

firma wnioskująca o A1 na podstawie art. 13.1 również musi prowadzić w Polsce znaczącą działalność - wyrok polskiego sądu

Szanowni Państwo! 

Wszystkie firmy świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej delegujące do wykonywania tych usług swoich pracowników, aby uzyskać z ZUS zaświadczenia A1, muszą spełnić szereg warunków. W szczególności uzyskanie A1 w trybie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004 jest obwarowane wieloma trudnymi do spełnienia kryteriami. Dlatego też wiele firm stara się uzyskać A1 na podstawie art. 13.1 (tzw. A1 „na dwa kraje”). 

Niestety, sądy rozpatrujące odwołania od decyzji odmownych ZUS wydają coraz częściej wyroki z których wynika, że również w przypadku ubiegania się o A1 na podstawie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 firma musi prowadzić tzw. znaczącą działalność.

W jednym z takich wyroków wydanych ostatnio sąd zastosował kryteria właściwe dla art. 12.1 do art. 13.1 rozporządzenia. Wyrok jest prawomocny.

Orzeczenie jest sprzeczne z literą prawa. Firmom należy rekomendować korzystanie z profesjonalnych pełnomocników - doświadczonych w sporach z ZUS; najlepiej już na etapie postępowań kontrolnych.

Nie wolno dopuszczać do takich rozstrzygnięć. Są one szkodliwe dla całego środowiska firm delegujących.

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek


Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP