Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2400 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 polskich i niemieckich agencji opieki.

Jesteś tutaj

Członkostwo w Sekcji Opieki

Członkostwo w największej organizacji branżowej w Polsce zrzeszającej firmy delegujące opiekunki do Niemiec

IPP zapewnia dostęp do niezawodnej wiedzy eksperckiej, dokumentacji i konsultacji.
Udział w jednym z trzech Programów Członkowskich to wzrost prestiżu, wiarygodności oraz konkurencyjności na rynku polskim i na rynkach europejskich.
 
Wybierz jeden z trzech pakietów Członkowskich:
 
 • Pakiet Standard – wiedza i integracja
  Pakiet Standardzapewnia (za symboliczną składkę wynoszącą tylko 100 euro) dostęp do wiedzy eksperckiej.
  Uczestnicy Programu Standard otrzymują bezpłatnie Miesięcznik Delegowanie.pl | Cudzoziemcy.org | PracaCzasowa.eu | InstytutOpieki.eu, a co tydzień spotykają się na ośmiu bezpłatnych seminariach online poświęconych aktualnym aspektom prawnym, podatkowym i ubezpieczeniowym związanym z delegowaniem personelu za granicę i z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Na bezpłatnych tematycznych spotkaniach dla księgowych i pracowników działów kadr i płac omawiane są najnowsze interpretacje i orzecznictwo, firmy delegujące swoich pracowników do Niemiec, Francji, Belgii, Niderlandów oraz do krajów skandynawskich dowiadują się o regulacjach tych krajów relewantnych dla ich działalności, a agencje pracy tymczasowej i firmy outsourcingowe operujące na terenie Polski dowiadują się o praktycznych aspektach stosowanych na rynku modeli działalności i systemów optymalizacji kosztowej. Odrębne spotkania przewidziane są w każdy czwartek dla firm operujących w branży opieki domowej w Niemczech.
  Kilka razy w roku organizowane są Konferencje dla Praktyków, na które Członkowie Programu Standard mają 50% zniżki.
  Każdy uczestnik Programu Standard otrzymuje w prezencie, w dniu przystępowania do Programu Standard oraz w dniu przedłużania Programu Standard wybraną przez siebie jedną z kliku cennych i obszernych, wartych 9.900,00 PLN, publikacji na temat go interesujący (delegowanie, zatrudnianie cudzoziemców, praca tymczasowa, delegowanie opiekunek do Niemiec). Wszystkie pozostałe publikacje dostępne są dla Członków Programu Standard za symboliczną opłatą.
  Uczestnicy Programu Standard wymieniają się doświadczeniami i informacjami z innymi uczestnikami Programu oraz czerpią wiedzę ze wspólnych doświadczeń, a także uczestniczą w cyklicznych spotkaniach umożliwiających utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych wśród liderów branży, w której działają.
  Członkowie Programu Standard uczestniczą w regularnych integracyjnych Obiadach Mistrzów i korzystają z możliwości uczestniczenia we wszystkich sekcjach krajowych i branżowych IPP: Sekcji Delegowanie: www.delegowanie.pl | Sekcji Pracy Tymczasowej, Outsourcingu i Nowoczesnych Form Zatrudnienia: www.PracaCzasowa.eu | Sekcji Zatrudnienia Cudzoziemców: www.Cudzoziemcy.org | Sekcji Opieki: www.InstytutOpieki.eu | Sekcji Niemieckiej | Sekcji Francuskiej | Sekcji Skandynawskiej | Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej | Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.
  Uczestnicy Programu Standard korzystają z bezpłatnych konsultacji w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium/konferencją, mają dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych na bieżąco przez IPP i EEEV od polskich i zagranicznych instytucji.
  Członkowie Programu Standard mogą skorzystać, w latach 2017-2019, bez dodatkowych opłat, z członkostwa w Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i z przywilejów z związanych z tym członkostwem.
  Na liczne pozostałe usługi wsparcia merytorycznego i prawnego Członkowie Programu Standard otrzymują atrakcyjne zniżki.
  Pakiet Członkowski Standard jest doskonałym wstępem do późniejszego skorzystania z atrakcyjnych pakietów PREMIUM i GOLD.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/standard
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety
 
 • Pakiet PREMIUM – nieograniczony dostęp do wiedzy eksperckiej i konsultacji oraz dokumentacja
  Pakiet Premium zapewnianieograniczony dostęp do wiedzy eksperckiej i konsultacji.
  Oprócz wszystkich przywilejów przewidzianych dla uczestników Programu Standard, Członkowie Programu PREMIUM bezpłatnie uczestniczą we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu (www.delegowanie.pl/seminaria), bez dodatkowych opłat korzystają z indywidualnych konsultacji online w Kancelarii Brighton&Wood, indywidualnych konsultacji w biurach Kancelarii Brighton&Wood, indywidualnych konsultacji ad hoc i infolinii w sytuacjach nagłych (konsultacja w ciągu 24h - kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne), indywidualnych konsultacji online oraz z indywidualnych konsultacji w biurze w Krakowie lub w Warszawie – z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood.
  Dla Członków Programu PREMIUM Izba Pracodawców Polskich (IPP) oraz Europejska Federacja Pracodawców (EEEV) występują bez dodatkowych opłat do polskich i zagranicznych instytucji o indywidualne wyjaśnienia urzędowe. Członkowie Programu PREMIUM mają nieograniczony dostęp do wielkiej bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza, a wszystkie publikacje otrzymują nieodpłatnie.
  Uczestnicy Programu PREMIUM otrzymują codziennie Newsletter: informacje zawierające orzeczenia, interpretacje urzędowe i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia oraz optymalizacji.
  Uczestnicy Programu PREMIUM korzystają bez dodatkowych opłat z modelowej dokumentacji dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych, z dokumentacji przygotowanej dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm oraz z dokumentacji dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski. Dostęp do dokumentacji oznacza też jej bieżące aktualizacje w okresie członkostwa w Programie PREMIUM.
  Pierwszeństwo korzystania z Pakietu PREMIUM mają firmy, które korzystają z pakietu STANDARD.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/PREMIUM
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety
 
 • Pakiet GOLD – stała obsługa
  Oprócz wszystkich przywilejów przewidzianych dla uczestników Programu Standard i dla uczestników Programu PREMIUM, Członkowie Programu GOLD korzystają z nieograniczonego dostępu do Kancelarii Brighton&Wood oraz objęci są profesjonalną obsługą w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Członkowie GOLD mają zapewnionego przedstawiciela do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz bezpłatny dostęp do usługi przechowywania dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji.
  Członkowie GOLD korzystają z infrastruktury biurowej IPP: w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie Członkowie GOLD mogą rejestrować siedziby spółek, którym zapewniana jest - bez dodatkowych opłat - profesjonalna obsługa korespondencji, obsługa w postepowaniach kontrolnych oraz obsługa w postepowaniach sądowych i arbitrażowych.
  Pakiet GOLD proponowany jest wybranym firmom członkowskim IPP korzystającym z Pakietu STANDARD lub z Pakietu PREMIUM oraz wybranym firmom, korzystającym z Konsultacji w Kancelarii Brighton&Wood.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/GOLD
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety

 

Niniejszym zgłaszam reprezentowaną przeze mnie firmę do programu Członkostwa w sekcji Opieki

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Obsługa prawna, podatkowa i w zakresie A1 dla firm delegujących

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Seminaria n/t delegowania opiekunek

Członkostwo w Sekcji Opieki IPP